Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовини

Проведе се второ обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Бяло-v

На 21.02.2023 г. в гр. Драгоман, в Туристическия информационен център, ул. Христо Ботев №66 от 10.30 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0049-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от неговите автори – доц. д-р Стоян Бешков и Ана Нахирнич-Бешкова от Националния природонаучен музей при Българска академия на науките, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://nymphalis.sciencefornature.org/, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в www.24chasa.bg и в. „24 часа“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни.

На общественото обсъждане присъстваха представители на неправителствения сектор и други заинтересовани страни. Бяха представени важни бележки и ценни предложения по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.

За допълнителна информация:

Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, ул. Васил Кънчев №26, Бизнес Център „Стефан Караджа“, вх.Д, ет.2

Имейл: nymphalis.public@sciencefornature.org

Тел. 0877774230

Подобни публикации

Back to top button