Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовини

Проведе се първо обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Catopta thrips (Hübner, 1818)

На 09.03.2023 г. в гр. София, в Американския научен център в София, гр. София, ул. „Васил Петлешков“ №75, от 10.00 ч., се проведе обществено обсъждане на тема: „План за действие за опазване на популациите на Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0053-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“, финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Планът за действие беше представен от неговите автори – доц. д-р Стоян Бешков и Ана Нахирнич-Бешкова от Националния природонаучен музей при Българска академия на науките, след като предварително беше публикуван на интернет страницата на проекта – https://catopta.sciencefornature.org/ , съгласно изискванията на Наредба № 5 от 1 август 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове. Обявата за обсъждането беше публикувана в https://www.24chasa.bg/ и в. „24 часа“, а поканата – изпратена до широк кръг заинтересовани страни.

На общественото обсъждане присъстваха представители на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Министерството на околната среда и водите, представители на неправителствения сектор и други заинтересовани страни. Бяха представени важни бележки и ценни предложения по структурата и съдържанието на плана, които ще се вземат предвид в неговата окончателна редакция.

За допълнителна информация:

Сдружение „Асоциация наука за природата“: гр. София, ул. Васил Кънчев №26, Бизнес Център „Стефан Караджа“, вх.Д, ет.2

Имейл: catopta.public@sciencefornature.org

Тел. 0877774230

Подобни публикации

Back to top button